Företag och institutioner

FÖRETAG OCH INSTITUTIONER


U-matic och Betacam SP

Företag och instutioner använde tidigare U-MATIC  och BETACAM SP maskiner i sina produktioner. Dessa båda SONY maskiner tar hand om sådana band.

Pris per band  300:-

Rekommenderat  filformat   mp4


FÖR MER INFO RING   073 5075 882  (09.00-22.00)


Tengson Media har digitaliserat 700 Betacam SP band åt SAAB i Linköping.