Videoband

VIDEOBAND - OLIKA FORMAT 

Ingen Hanteringskostnad!!

VHS, VHS-C, S-VHS, Video8, Hi8, DV-band

Ingen Hanteringskostnad!!

Alla band oavsett längd  149:-

Inga band digitaliseras via kamerauppspelning.

Professionella avspelare används för bästa resultat.

DV-band spelas av på  PANASONIC AJ-SD930

Video8 och Hi8  spelas av på  SONY EV-C2000E

20% rabatt på alla ovanstående band under april!


Digital8  200:- per band

FÖR MER INFO RING   073 5075 882  (09.00-22.00)PHILIPS VIDEO 2000

Per bandsida 300:-


BETAMAX

Per band        200:-


Lagringsmedia  

USB 16GB  200:-

DVD-skiva   100- 200:- beroende på funktion

Hårddisk:  dagspris